WAT als?

Wanneer de stemproblemen blijven aanhouden en je geen verbetering merkt in je stem na 10 dagen dan zoek je best professionele hulp op. In eerste instantie ga je langs bij een NKO-arts die je stembanden en je larynx inspecteert. De arts zal je al dan niet doorsturen naar een logopedist voor verder opvolging van je stemprobleem.

NKO arts

NKO-arts

- inspectie van de toestand van de stembanden
- eventueel uitvoeren van een medische ingreep

LOGOPEDIST

- onderzoek van het stemgebruik –en mogelijkheden
- aanleren van een optimale stemtechniek
- begeleiding in het toepassen van goede stemhygiëne

STEMTHERAPIE

Meer weten?

Stemtherapie is een globale benadering van stemproblemen. Dit houdt zowel het vocale als het psychische aspect in. Het opzet van de stemtherapie is om je te helpen om een zo adequaat mogelijke stem aan te leren waarbij je op de meest aangename manier kan stemgeven. Hierbij wordt geleerd hoe je zorg kan dragen voor stem maar ook hoe je je stem moet correct gebruiken zonder dat je je stem misbruikt.

De symptonen bij stemproblemen zijn individueel afhankelijk. Zo wordt een therapie op maat uitgewerkt, gebaseerd op de persoonlijke noden van de patiënt. Sommige mensen willen van hun hese stem af, andere mensen willen hun stemvolume uitbreiden en nog andere mensen willen juist hun oude stem terug.

Uw stemstoornis, de manier waarop uw omgeving die ervaart en de manier waarop jij die ervaart als een handicap, zijn allemaal factoren die een belangrijke invloed hebben op de aanpak en evolutie van de stemstoornis. Sommige stemproblemen kunnen uitsluitend door logopedie behandeld worden, andere stemproblemen moeten ook medisch behandeld worden.

Kortom, een logopedist geeft je voorlichting en advies om stemproblemen te voorkomen. Ze leren je stemtechnieken aan zodat je stem aangenaam en vrij klinkt. Daarnaast zoeken ze samen met jou naar een vermindering van de stembelastende omgevingsfactoren.