WAT zeg je?

Hier volgen enkele oefeningen waarbij je kan oefenen op het uitbreiden van je stemvolume.

1.

Adem rustig in met een correcte buikademhaling en zeg de /ah/ van stil naar luid. Trek hierbij je buikwand naar binnen. Begin heel zacht en bouw geleidelijk aan op om zo een luide klank te bekomen. Denk eraan dat je niet wil schreeuwen maar dat je een variatie wil in stemvolume. Beeld je in dat er een draad in je mond verbonden is met een voorwerp uit de kamer. Naarmate we luider gaan, zenden we het geluid langs de draad naar het voorwerp toe.

/ah/

<

2.

Nu proberen we het omgekeerde. We beginnen luid (met buiksteun) en gaan geleidelijk verstillen. Het is belangrijk dat je die eerste klinker niet te hard gaat produceren anders duw je de stembanden te hard tegen elkaar. Dit kan je voorkomen door een lichte /h/ voor de klinker te plaatsen.

/ah/

>

3.

We glijden geleidelijk van stil naar luid en terug naar stil. Denk hierbij aan een auto die nadert. De motor klinkt eerst nog in de verte (stil), komt dichterbij (luider) en verdwijnt terug (stiller).

/AH/

<>

4.

Varieer nu met de luidheid via je buiksteun: ga van stil naar luid terug naar stil,… Deze oefening klinkt een beetje als een sirene. Je hoort alternerend een luid en stil geluid.

/AH/

<> <> <>

Deze oefeningen kan je variëren met verschillende klinkers: /oo/, /oh/, /ei/, /ee/,…

Deze oefeningen kan je variëren met verschillende klinkers: /oo/, /oh/, /ei/, /ee/,…

Oefenen met cijfers

1.

Terwijl je telt geleidelijk de luidheid laten toenemen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.

Terwijl je telt, kan je ook de luidheid laten afnemen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.

Je kan ook de nadruk leggen per twee cijfers…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.

…of elk 3de cijfer.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Wanneer je deze oefeningen uitvoert, is het belangrijk dat je rekening houdt met je ademhaling. Als het nodig is om bij te ademen, aarzel dan niet dit te doen. Praten op reservelucht is schadelijk voor de stem. Vergeet de goede buiksteun niet!

Stemvolume en bewegen

Wanneer je de stem projecteert, vindt de stem gemakkelijk zijn weg zonder extra grote inspanningen. Bij het creëren van gerichtheid is het belangrijk dat je evenwichtig kan staan en bewegen. Zo voorkom je kramp en vermoeidheid. Wanneer je je spieren op een natuurlijke wijze opspant, stroomt de adem vanzelf vanbinnen en kan je bij het loslaten van die spanning je stemvolume verhogen. Hier volgen enkele oefeningen ter illustratie:

- een tennisbal stuiten

- bloemen plukken

- pijltjes gooien

- slingeren met de arm

- het gooien van een bowlingbal

ROEPSTEM

Hoe kan je nu op een comfortabele manier roepen?

Veel mensen gebruiken bij het roepen een hogere toonhoogte dan bij de gemiddelde spreektoonhoogte. Luidheid en toonhoogte zijn twee parameters die losgekoppeld moeten worden. Wanneer we luider praten, is het belangrijk dat we niet te hoog foneren. Bij roepen denken we vooral aan: het gebruik van de techniek van de ademsteun.

De draagkracht van de roepstem steunt op de sonoriteit van de klinkers en de nasalen.

Probeer volgende woorden met een goede buiksteun uit te voeren:

- Goeiemorgen!

- Klaar?

- Start!

- Aandacht!

- Stilte!

Probeer dit nu ook bij volgende woordgroepen/zinnen:

- Waar ga je naar toe?

- Mag ik met je mee?

- Wat zeg je?

- Hoe laat is het?

- Het is vijf uur!

- En één, twee, drie, vier!